Garantie en klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Kwaliteit van de producten;
Omdat wij veel werken met natuurproducten zal elk product in deze categorie uniek zijn. En het product zal daarom ook nooit zo kunnen zijn als op de afbeelding.
Wij streven er echter naar om altijd hoge kwaliteit te leveren met zoveel mogelijk gelijkenis als het product dat getoond wordt.
Mocht het uiterlijk veel afwijken, dan wordt er altijd vooraf overleg via e-mail en afbeeldingen gepleegd. Er wordt dan pas na akkoord met de productie gestart.

Klachten

Mocht u onverhoopt een gebrekkig product hebben ontvangen of toch niet tevreden zijn over het resultaat dan raden wij u aan om deze opmerkingen eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@religieshop.nl
Het zou fijn zijn als u dit kan onderbouwen met een foto van het product.
Wij zullen altijd streven naar een passende oplossing.

 

Menu